Ghi Chú:
- Giá vé được bán tại cửa là $20.00.
- Nếu quý vị muốn vô hội viên, xin vui lòng dóng một năm hay 6 tháng.
- Vô hội viên sẽ được giãm
giá với số tiền là $15.00 một tháng.

Mọi chi tiết xin liên lạc với ban điêu hành:

Hội Trưởng
Huỳnh Trọng
Phone: 617-436-3939

Hội Phó
Nguyễn Tài
Phone: 978-943-1613
Email: nguyentai57@gmail.com

Thủ Quỷ
Huỳnh Văn Trọng
Phone: 617.436.3939
Email:

Cố Vấn
Huynh Van Chinh
617-383-1332
chinh02368@yahoo.com

Nguyen Manh Quyen
617-799-1122
quinncapital@aol.com

Than Vinh Bao Toan
617-901-6262
ythh02@yahoo.com

Trần Hùng
781-696-2191
hungtran48@gmail.com

Son's Of Italy

 

117 Swanton Street

Winchester, MA 01890

Vũ Trường: Son's Of Italy - 117 Swanton Street. Winchester, MA 01890

Bấm vào đây để lấy đia điểm

 

Sponsored By

 

Vinna Auto Sales & Services.
Tel: 617.989.1989                    |Fax: 617.989.2727. | more

Tiệm Vàng Ngọc Lợi
Tel: 617.436.3939.

Alpha Floor Sanding, Inc.
Tel: 617.323.0308                    |Fax: 617.522.7865. | more